Derfor er god lagerdrift viktigere enn noensinne – også for store og små bedrifter i Vestfold

Innlegget er sponset

Økonomiske makrofaktorer som inflasjon og renter påvirker ikke bare store konsern, den siste tiden har små og mellomstore bedrifter i Norge virkelig fått kjenne på utfordrende tider. Virksomheter i Vestfold er selvfølgelig ikke forskånet fra dette, derfor er det også viktigere enn noensinne for lokale bedrifter å ha gode rutiner på lageret.

Derfor er lagerdrift så viktig

For de aller fleste selskaper utgjør lagerdriften en form for støttefunksjon, selvfølgelig med unntak av transport- og logistikkselskaper. Samtidig er varer, deler og forbruksartikler som beveger seg gjennom lageret en viktig komponent i mange prosesser.

Et riktig konstruert lager skal være tilpasset bedriftens behov, med for eksempel ryddige pallereoler, transportsystemer og andre oppbevaringsløsninger. Det er to hovedsakelige drivere som er i sving når man snakker om effektiv lagerdrift:

  • Virksomheten skal til enhver tid ha tilgang til de varene, delene etc. som er nødvendige i driften.
  • Gitt det første punktet, skal lagerbeholdningen være så begrenset som mulig.

Disse to driverne påvirker selskapets resultat og likviditet direkte.

Lokale bedrifter kan ha et fortrinn

Det er fort gjort bare å se utfordringer i å være en lokal bedrift med begrenset geografisk nedslagsfelt. I stort vil det likevel kunne være positivt å ha fokus på et begrenset område, i og med at det også gjør at man kjenner markedet bedre enn større aktører. Når det gjelder logistikk, er det riktig at det kan være utfordrende med transport fra både andre deler av Norge og andre land. Samtidig er det viktig ikke å lukke øynene for de mange mulighetene.

Lokal tilstedeværelse kan være en trygghet for kunder som prøver å finne en balanse i sin egen lagerdrift. Riktig styring av egen logistikk kan derfor være et stort fortrinn for en lokal aktør, særlig hvis man klarer å bygge opp et godt rykte når det gjelder faktorer som leveringsdyktighet, svartider og servicenivå i stort.